1. pl

Katarzyna Bem-Kukulska

15 lutego 2024

W podcaście Bemuszenko opowiem o moich trzech najważniejszych zainteresowaniach:

- tatuażu - a w szczególności o tradycyjnych metodach tatuowania, jego historii oraz o jego współczesnym wymiarze,

- etnologii i antropologii kulturowej - zaczynając od ludowych wierzeń, przez różne kultury do współcześnie istotnych kwestii związanych z kulturą (odcinki w serii #etnologicznyczwartek),

- symbolice - która towarzyszy mi prawie od początku mojej twórczej drogi.

Dodatkowo z pewnością pojawią się również wzmianki o realizowanych przeze mnie projektach.

Podcast Bemuszenko - Trailer

Znajdziesz mnie również na: